Youngpwr

Privacy statement YoungPWR

Omdat jouw privacy belangrijk is en wij daar waarde aanhechten.

Wij slaan persoonlijke gegevens alleen op met jouw toestemming of, als jij nog geen 16 bent, met de toestemming van jouw ouders. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken, waarom wij dat doen en hoe wij deze gegevens beschermen. Je leest hier ook wat je moet doen als je wil dat wij jouw gegevens wijzigen of verwijderen.

22 maart 2021

Dit privacy statement is van toepassing op de website van YoungPWR BV (Gevestigd te Noordwijk, KvK nummer 78554403) en geldt voor bezoekers of gebruikers van deze website. YoungPWR is een besloten vennootschap met een sociaal maatschappelijk doel. YoungPWR kan persoonsgegevens verwerken, YoungPWR zal hiervoor worden aangemerkt als verantwoordelijke zoals is omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een persoonsgegevens is elk gegeven, of een verzameling van gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon of een persoon herleidbaar maken. Dit kan bijvoorbeeld een naam, adres of telefoonnummer zijn.


Gegevensverwerking

Websitebezoek

YoungPWR verwerkt jouw persoonsgegevens als je deze via de website actief opgeeft, zoals wanneer je jouw e-mailadres invult om van de YoungPWR voordelen gebruik te maken, of als je een online contactformulier invult. Deze gegevens worden gebruikt om vragen en verzoeken te kunnen opvolgen en afronden. Verder worden van alle websitebezoekers gegevens verzameld betreffende het surfgedrag binnen de website. Deze informatie kan uit het volgende bestaan: IP-adres, browserspecificaties, en gegevens over jouw surf- en klikgedrag op de website zoals datum, tijd en duur van websitebezoek, hoe je tot de website bent gekomen (direct, via een link of zoekmachine), jouw bekeken pagina’s, gebruikte zoektermen en dergelijke. Dit gebeurt voornamelijk met cookies, waarover je aanvullende informatie kunt vinden in het hoofdstuk over cookies. YoungPWR kan dergelijke gegevens van websitebezoekers verwerken om de website te optimaliseren, om relevante content aan te kunnen bieden aan gebruikers, om informatie te verkrijgen omtrent noodzakelijke of overbodige content, om misbruik van de website te voorkomen of mogelijk om een claim of geschil te beslechten.


Bewaren en ontvangers

YoungPWR bewaart verwerkte persoonsgegevens voor zo lang als dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld en/of gedurende de periode dat de betrokkene gebruik maakt van de diensten van YoungPWR en de verwerkte gegevens noodzakelijk zijn voor deze diensten. Ter voorbeeld, inactieve klantenaccounts worden na een periode van 2 jaar verwijderd, indien er gedurende de twee jaar geen gebruik is gemaakt van het account door betrokkene. Indien een doeleinde van gegevensverwerking is afgerond zal YoungPWR nagaan of het verplicht is om persoonsgegevens te bewaren krachtens een wettelijke verplichting of om een claim of geschil te beslechten.


Derde Partijen

YoungPWR maakt gebruik van enkele derde partijen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld om onze website te kunnen hosten en om de binnen de website verzamelde gegevens te kunnen verwerken. Met deze partijen sluiten wij te allen tijde een verwerkersovereenkomst indien dit vereist is. Verder kunnen wij jouw persoonsgegevens aan derden bekendmaken, (a) indien je daartoe toestemming hebt gegeven; of in het geval dat wij ons hiertoe genoodzaakt zien om (b) een geschil af te handelen; (c) te voldoen aan wettelijke verplichtingen; of (d) op te treden tegen onrechtmatig gebruik van onze website, eigendom of diensten. De door YoungPWR verzamelde gegevens worden bewaard binnen de EEZ.