Privacystatement

Omdat jouw privacy belangrijk is en wij daar waarde aan hechten.

26 november 2018

Dit privacystatement is van toepassing op de website van Youngpwr (vallende onder Endlesspwr B.V., hierna genoemd Youngpwr) en geldt voor bezoekers of gebruikers van deze website.

Youngpwr kan persoonsgegevens verwerken, Youngpwr zal hiervoor worden aangemerkt als verantwoordelijke zoals is omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Een persoonsgegevens is elk gegeven, of een verzameling van gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon of een persoon herleidbaar maken. Dit kan bijvoorbeeld een naam, adres of telefoonnummer zijn.

Gegevensverwerking

Websitebezoek
Youngpwr verwerkt jouw persoonsgegevens als je deze via de website actief opgeeft, zoals wanneer je jouw e-mailadres invult om nieuwsbrieven te ontvangen, of als je een online contactformulier invult. Deze gegevens worden gebruikt om vragen en verzoeken te kunnen opvolgen en afronden. Verder worden van alle websitebezoekers gegevens verzameld betreffende het surfgedrag binnen de website. Deze informatie kan uit het volgende bestaan: IP-adres, browserspecificaties, en gegevens over jouw surf- en klikgedrag op de website zoals datum, tijd en duur van websitebezoek, hoe je tot de website bent gekomen (direct, via een link of zoekmachine), jouw bekeken pagina’s, gebruikte zoektermen en dergelijke. Dit gebeurt voornamelijk met cookies, waarover je aanvullende informatie kunt vinden in het hoofdstuk over cookies.
Youngpwr kan dergelijke gegevens van websitebezoekers verwerken om de website te optimaliseren, om relevante content aan te kunnen bieden aan gebruikers, om informatie te verkrijgen omtrent noodzakelijke of overbodige content, om misbruik van de website te voorkomen of mogelijk om een claim of geschil te beslechten.

Werkzaamheden
Daarnaast verwerkt Youngpwr jouw persoonsgegevens wanneer je een bestelling bij ons plaatst of klant bij ons bent (geweest). Wij verwerken dan de volgende gegevens: naam, adres, emailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en koopgeschiedenis. Wij verwerken deze gegevens om een overeenkomst met je uit te kunnen voeren. Zo moeten wij in staat zijn om de door jouw gekochte producten te kunnen leveren, om deze in rekening te kunnen brengen, je op de hoogte te houden van jouw bestelling en eventueel om een claim of geschil te beslechten. In het kader van onze dienstverlening en gerechtvaardigd belang kunnen wij jou tevens communicatie sturen omtrent Youngpwr en/of interessante informatie. Hier kun je je te allen tijde voor afmelden.

Bewaren en ontvangers

Youngpwr bewaart verwerkte persoonsgegevens voor zo lang als dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld en/of gedurende de periode dat de betrokkene gebruik maakt van de diensten van Youngpwr en de verwerkte gegevens noodzakelijk zijn voor deze diensten. Ter voorbeeld, inactieve klantenaccounts worden dan ook na een periode van 2 jaar verwijderd, indien er gedurende de twee jaar geen gebruik is gemaakt van het account door betrokkene. Indien een doeleinde van gegevensverwerking is afgerond zal Youngpwr nagaan of het verplicht is om persoonsgegevens te bewaren krachtens een wettelijke verplichting of om een claim of geschil te beslechten. Ter voorbeeld, Youngpwr bewaart (persoons)gegevens gedurende een termijn van 7 jaar indien (persoons)gegevens gerelateerd zijn aan onze financiële administratie, dit is veelal het geval in het kader van bestellingen.

Derde Partijen
Youngpwr maakt gebruik van enkele derde partijen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld om onze website te kunnen hosten en om de binnen de website verzamelde gegevens te kunnen verwerken. Met deze partijen sluiten wij te allen tijde een verwerkersovereenkomst indien dit vereist is. Verder kunnen wij jouw persoonsgegevens aan derden bekendmaken, (a) indien je daartoe toestemming hebt gegeven; of in het geval dat wij ons hiertoe genoodzaakt zien om (b) een geschil af te handelen; (c) te voldoen aan wettelijke verplichtingen; of (d) op te treden tegen onrechtmatig gebruik van onze website, eigendom of diensten. De door Youngpwr verzamelde gegevens worden bewaard binnen de EEZ.

Cookiebeleid

Youngpwr maakt voor diverse doeleinden gebruik van cookies op onze website. Enkele van deze cookies worden aangemerkt als functionele cookies en worden verzameld om gebruikers in staat te stellen de website te gebruiken. Deze cookies verzamelen gegevens zoals webbrowserinformatie, het systeem en de softwareversie die een gebruiker gebruikt, alsmede andere technische informatie. We zijn niet verplicht om toestemming te verkrijgen voor het inzetten van dergelijke cookies. Youngpwr maakt daarnaast gebruik van analytische cookies. De verzameling van gegevens door middel van analytische cookies (Google Analytics) is gemaskeerd om verzameling op individueel niveau onmogelijk te maken, dit betekent dat IP-adressen zijn geanonimiseerd en informatie niet herleidbaar is naar individuele gebruikers. Door cookies op een dergelijke manier in te richten is het niet noodzakelijk om hier toestemming voor te verkrijgen. Onze cookies worden verder uitgelegd in het onderstaande schema, evenals de doeleinden waarvoor deze worden ingezet.

Op onze website maken we gebruik van de volgende cookies:

Party
Google Analytics (_ga, _gat, _gid)

Description
This  is used in order to gain an understanding on how the website is used and  collects IP addresses (masked).

Retention term

Rechten van Betrokkenen

Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om toestemming, gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, in te trekken. Zodoende zijn personen in staat om zich af te melden voor nieuwsbrieven door gebruik te maken van de link die in de nieuwsbrief staat vermeld. Eventueel kunnen zij hier ook voor mailen naar info@youngpwr.nl

Betrokkenen hebben het recht op informatie en het recht op toegang tot de persoonsgegevens die door Youngpwr worden verwerkt. Daarnaast hebben zij het recht om de verwerking van hun persoonsgegevens te beperken en op verwijdering van hun persoonsgegevens. Betrokkenen kunnen vragen en verzoeken mailen naar info@youngpwr.nl. Youngpwr zal binnen de wettelijke termijn van één maand op de verzoeken reageren. Indien er sprake is van een verzoek tot verwijdering of beperking van de persoonsgegevens zal Youngpwr nagaan of er sprake is van een wettelijke grond waarop Youngpwr gerechtigd is om de persoonsgegevens te verwerken en wat het uitvoeren van een dergelijk verzoek zou kunnen verhinderen.